Schoorsteenveger De Roetmeester Nieuwleusen
De Roetmeester - Burg.Baron v.Dedemstr.8 - 7711 HV Nieuwleusen - 0522 - 46 53 05 - info@deroetmeester.nl

Dakgoten schoonmaken

Lekkage door volle dakgoten

Niet veel mensen weten dat het schoonmaken van dakgoten erg belangrijk is. Een vervuilde dakgoot kan voor grote problemen zorgen. Als het hemelwater niet goed afgevoerd kan worden, dan ontstaan vaak lekkages en andere problemen met alle ellende vandien. Vooral in de herfst en winter zorgen bladafval en takken ervoor dat de goede regenwaterafvoer geblokkeerd wordt. Een jaarlijkse reiniging- en controlebeurt door u zelf of een vakkundig bedrijf voorkomt veel problemen.

Het zelf reinigen van de dakgoot is niet ongevaarlijk. Daarom kunt u er ook voor kiezen dit te laten doen door de vakmensen van De Roetmeester.